Vlinder - 2022.png

De meesten van ons zijn opgevoed met het bekende kinderboek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ en hebben gezien hoe deze rups transformeert in een mooie vlinder. De vlinder als spirit animal staat daarom ook voor transformatie en schoonheid. Het vertelt jou dat je belangrijke veranderingen kan doorstaan en er sterker uitkomt dan eerst. Deze spirit animal helpt jou dan deze veranderingen met gemakt te doorlopen. Daarnaast staat de vlinder voor vrijheid en zorgeloosheid, wat aangeeft dat jij wat losser in het leven mag gaan staan en wat meer kleur aan je leven mag toevoegen. Tenslotte symboliseert een vlinder dat jet het verleden mag loslaten en met een frisse blik de toekomst tegemoet kan gaan. 

Eigenschappen: 

Optimist, sterk, kieskeurig, expressievol, dapper, vrije geest, hoopvol, zorgeloos en gezellig.  

De letterlijke metamorfose van rups naar cocon, tot vlinder is het ultieme symbool in onze natuur voor transformatie. De dans van de vlinder reflecteert de behoefte voor beweging en verandering; van waar we waren en zijn, naar de volgende fase van ons bestaan. De vlindersymboliek richt zich grotendeels op de representatie van ons leven. In veel culturen heeft de vlinder een diepe band met de ziel. 

Cyclus:

De betekenis van de vlinder en het concept van de symboliek komen voort uit de cyclus van het vlinderleven.  De cyclus zelf bepaalt de spirituele betekenis van de vlinder en geeft ons veel inzicht. De vlinder wordt geboren uit een ei en initieert zijn leven in de vorm van een rups. Als rups trekt hij zich terug in een pop of pop en ondergaat daarin een grote transformatie. Als hij weer uit de pop opduikt, zien we een levendige, kleurrijke en prachtig gevleugelde vlinder. Dit vlinder-transformatieproces geeft goed weer hoe onze spirituele transformatie ook moet verlopen.

Spirituele betekenis

De spirituele betekenis van de vlinder resoneert ook diep met het christelijke geloof van de hemelvaart naast creativiteit, veranderingen, pulserende vreugde, eindeloos potentieel, transformatie en spirituele wedergeboorte. 

Wanneer we een spirituele transformatie ondergaan, is het beste om je terug te trekken uit de wereld en je te richten op je innerlijk, je te laten omringen door een cocon van gebeden terwijl we mediteren en nadenken in stilte. 

Als je eenmaal zeker bent van je transformatie, zal je van binnenuit tevoorschijn komen. Net zoals de vlinder ontwaakt en klaar is om te vliegen na de transformatie, zal jij ook tevoorschijn komen nadat je bent herboren en verfijnd, kun je in een je nieuwe vel in een nieuw wezen en leven stappen.

Vlinder symboliek bij de indianen

De indiaanse cultuur heeft sinds het begin dieren als centraal aandachtspunt gehouden. Hoewel de meest voorkomende dieren vossen, beren en herten zijn waarmee de inheemse cultuur geassocieerd wordt, spelen ook insecten een belangrijke rol in hun mythes.

De Natives hebben verschillende interpretaties van de betekenis van de vlinder gegeven. Sommige stammen beschouwen het als een symbool van vreugde, andere als een symbool van hun dromen, terwijl sommigen het als een communicatiemiddel van verloren geliefden beschouwden.

Voor andere stammen Indianen staat een vlinder voor kleur, vreugde en verandering. Ze beschouwden de prachtige vlinder als een teken van verrijzenis en een wonder van transformatie. In werkelijkheid is de vlinder symbolisch een zeer positieve aanwezigheid in de Indiaanse cultuur. Ze geloven ook dat er een individuele betekenis van vlinderkleuren is. De gele vlinder betekent bijvoorbeeld hoop; de zwarte vlindersymboliek duidt op ziekte; de witte kleur betekent geluk. 

Het belangrijkste is dat de vlinder staat voor hoop en positiviteit in de Amerikaanse cultuur, en de meeste stammen geloven dat ze troost moeten putten uit dit geestesdier.

Vlinder symboliek in het christendom 

Je zult zien hoe vlinders zich in veel culturen met de menselijke ziel verbinden, maar wat stelt een vlinder voor in het christendom? Hoewel er in de bijbel geen expliciete verwijzing naar een vlinder staat, relateert het christendom zelf de vlinder aan de verrijzenis. Net zoals de vlinder als een prachtig gevleugeld en glorieus wezen uit een rups tevoorschijn komt, zo wordt elke christen die tot Jezus komt een nieuwe schepping. Ze laten hun oude leven achter zich en beginnen een nieuw leven nadat ze zich tot Christus hebben gewend.

Van zondaars tot rechtvaardige mensen, de vlinder is een krachtig symbool van de opstanding voor de christelijke gemeente. Het Griekse woord voor transformatie is metamorf, en daaruit leiden we af ‘metamorfoses the English term. De Engelse term beschrijft de vlindertransformatie, en toevallig beschrijft hetzelfde woord de transfiguratie van Jezus Christus. Een vlinder is vaak het voorbeeld van een christelijke geleerde of gelovige die de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus wil verklaren. De rups ondergaat een metamorfose om als vlinder uit zijn cocon te komen. 

De rups lijkt dood als hij in de cocon verdwijnt, net zoals het lichaam van Jezus in een graftombe lag nadat hij van het kruis was gehaald. Daarom, als een lieflijk schepsel uit de cocon tevoorschijn komt, komt Christus tevoorschijn als een verrezen Heer uit het graf, die de overwinning op de dood wint.

Vlinder Keltisch Symbolisme

In de Keltische symboliek is de betekenis van vlinder de wedergeboorte, een kortstondig iets, en een symbool voor de ziel. In Etaine’s Keltische mythe staat een verhaal dat Elaine’s vloek, dat door twaalf jaar in een storm te leven, zij  daarna haar wedergeboorte beleeft, welke symbool staat voor een nieuw leven, net als een echte vlinder.

Voor de Kelten is de vlinder het symbool voor het maken van betere keuzes wanneer het leven een tweede kans biedt. De betekenis van de vlinder in deze mythe is dat vernieuwing en wedergeboorte altijd beschikbaar zijn voor de mens. Men kan betere keuzes maken en er komt een tweede kans als men beter handelt, positiever denkt en niet de kans laat liggen om te veranderen. Aan het einde van deze vernieuwing wordt de doorgang voor elk van hen lichter en wordt het leven makkelijker.

In de Keltische symboliek vertegenwoordigt de vlinder ook de ziel. In verschillende mythen wordt beschreven hoe vlinders naar de doden neerdalen, hun ziel verslinden en met hen de lucht in vliegen. We kunnen deze overdracht zien als een offer van onsterfelijkheid. Wanneer je je stervende geest verheft, vernieuwt en revitaliseert, blaas je nieuw leven in wat bijna was gedoofd.

Vlinders in dromen

Er kunnen verschillende interpretaties zijn wanneer een vlinder je in een droom bezoekt. Het kan er vooral op wijzen dat er een verandering in het verschiet ligt. Vlinders zijn zo nederig omdat ze nooit de verzorging van een moeder ervaren. Ze moeten sinds hun geboorte zelfstandig overleven.

De Dalai Lama geeft zijn interpretatie en vergelijkt deze onafhankelijkheid met een kind dat opgroeit in een afstandelijke en koude omgeving, net als de vlinder. Het gebrek aan zorg en vriendelijkheid in het leven van een vlinder zou volgens de Dalai Lama ook een gebrek aan verzorgende elementen in het leven van de dromer kunnen betekenen.

Wat betekenen vlinders voor andere mensen in de wereld?

Hier zijn enkele gemeenschappelijke overtuigingen:

Anderen geloven dat het zien van een vlinder in je droom kan duiden op je passie en behoefte om sociaal en uitgaand te zijn. Misschien heeft de dromer te lang in een cocon gezeten en is hij te lang geïsoleerd geweest en moet hij nu meer onderzoeken. Deze interpretatie kan de behoefte van de dromer om uit zijn cocon te komen en zich in de open wereld te wagen, benadrukken.

De meest populaire interpretatie van het zien van een vlinder in je droom is echter dat er een grote overgang plaatsvindt in het leven van de dromer. Het is een onvermijdelijke verandering, net als strijd en uitdagingen in het leven, en dus moet de dromer met de stroom meegaan en de overgang laten plaatsvinden. Je voelt misschien angst voor verandering. Toch is verandering de menselijke natuur. De vlinder kan een aanwijzing zijn om de verandering te omarmen en angsten los te laten.

Vlinderontmoetingen en voortekenen

Ontmoetingen met dieren zijn vaak tekens van het universum voor jou. Dus wat betekent het als een vlinder je pad kruist? Het is een signaal vanuit het universum om je aandacht te richten op persoonlijke groei. De krachten achter de sluier kunnen diergidsen inzetten om je belangrijke levenslessen te geven. Ze kunnen de dieren ook sturen als geruststelling dat je het juiste pad voor je leven hebt gekozen.

Je moet nu wel beseffen dat het vlindersymbool staat voor persoonlijke groei en enorme transformatie. De ontmoeting met dit schepsel kan je daarom vaak oproepen om te kijken naar gebieden die je moet verbeteren.

Vlinders zijn een middel om je aandacht te vestigen op je groeicyclus en delen van je persoonlijkheid die moeten worden vernieuwd en onderzocht. Het vlinder geestdier beweegt je om het leven te navigeren met luchtigheid en gratie en niet bang te zijn om te veranderen als je ziel het nodig heeft.

Een zwarte vlinder is een slecht voorteken, het kan een voorbode zijn van een lage vibratie en slechte magie. Ze zouden kunnen behoren tot heksen en godheden die te maken hebben met bliksem en donder en stormen. Bovendien, als je paden kruist met een zwarte vlinder, moet je je voorbereiden op een negatieve wending van de gebeurtenissen.

Vlindermythologie en folklore

In de loop van de geschiedenis hebben culturen de vlinder herhaaldelijk gebruikt als een decoratief object, misschien wel meer dan welk ander levend wezen dan ook. 

Wat symboliseert de vlinder vooral in de andere culturen?

Chinese als de Japanse cultuur

In zowel de Chinese als de Japanse cultuur vertegenwoordigt de vlinder de essentie van geluk en vreugde. In beide culturen zijn vlinders te vinden in verschillende manuscripten, tekeningen en schilderijen. Vooral in de mythen van de Meso-Amerikanen vind je vlinders die diep ingebed zijn.

Maya’s en de Azteken

In de mythologie van de Maya’s en de Azteken vertegenwoordigt een vlinder Xiutecutli, de god van het vuur. De Obsidiaan Vlinder, de Godin Iztpapalotl, staat voor verjonging en zuivering door middel van opoffering. 

De machtige god Quetzalcoatl, de gepluimde slang, is voornamelijk in een chrysalisvorm naar de aarde afgedaald. Vervolgens kwam hij pijnlijk in het volle licht te voorschijn als een prachtige vlinder en een teken van perfectie.

Ierse folklore

Ook de Ierse folklore brengt de vlinder in verband met een menselijke ziel. De witte vlinder betekent, volgens de folklore, de zielen van de overleden kinderen. De folklore suggereert ook dat de vlinder geassocieerd wordt met het vuur dat hoort bij dealan-dhe, het vuur van de goden.

De oude Romeinen en Grieken verwijzen ook naar de vlinder met een metafysische inslag. Aristoteles noemde de vlinder bij de naam ‘Psyche’, een Grieks woord dat ‘ziel’ betekent. De Amerikaanse stammen hebben de vlinder ook in verschillende van hun legendes opgenomen. 

De Tohono O’odham stam gelooft dat vlinders hun gebeden en wensen aan de Grote Geest verlossen. Hun folklore benadrukt het geloof dat elke wens die ze aan een vlinder geven altijd uitkomt, in ruil voor het bevrijden van de vlinder.

Vlinder Spirit Animal

Als je geestesdier symboliseert de vlinder de psyche, net als het lieveheersbeestje. Het laat zien hoe je in harmonie met je geest en je emoties moet zijn. 

De spirituele betekenis van vlinder heeft betrekking op de behoefte aan meditatie en verbeeldt de essentie van verrijzenis. Als je de weg naar verlichting wilt bewandelen, moet je misschien deze interpretatie kiezen voor je geestesdier.

Echter, als je niet religieus bevooroordeeld bent, dan is het meest populaire deel van de vlindersymboliek transformatie, metamorfose en wedergeboorte. Dit concept kan je leidend zijn als een vlinder je geestesdier is.

Net zoals de vlinder verschillende ontwikkelingsfasen moet ondergaan om er sterker en mooier dan ooit uit te komen, moet ook jij je even terugtrekken in een cocon. 

Tijdens de metamorfose, verander alles wat in je zit dat verbeterd, vernieuwd en veranderd moet worden om sterker, beter en levendiger voor de wereld te voorschijn te komen.

Vlinder Totem Animal

Je moet er rekening mee houden dat transformatie nooit gemakkelijk is, en je moet klaar zijn om de strijd en de uitdagingen tijdens het proces aan te gaan. Echter, de vlindertotem is je inspiratie om je persoonlijkheid en perspectief te veranderen om te genieten van persoonlijk welzijn.

Transformatie is de essentie van de vlindertotem. Als dit je geestesdier is, moet je niet te veel stilstaan bij de moeilijkheden die zullen komen als onderdeel van het transformatieproces. 

Het is beter om die moeilijke tijden tijdens het transformatieproces aan het licht te brengen en uit te kijken naar de positiviteit die in je leven zal komen als de ontwikkeling voltooid is.

De betekenis van vlinderkleuren is vreugde en licht, dus je moet dit je drijvende kracht maken. Verandering is nooit gemakkelijk, maar door je te concentreren op het kleurrijke deel van het proces, zul je de kracht vinden om het af te maken.

Vlinder krachtdier

Als je de vlinder accepteert als je totemdier of animal spirit, kan het een teken van aanmoediging zijn om tegenstrijdige situaties met meer kracht, lichtheid en een breder perspectief te bekijken. Dit krachtdier geeft je de moed om beproevingen en moeilijkheden met lichtheid tegemoet te treden en je van de last van spanningen te bevrijden.

Dit krachtdier omarmt iedereen die zich ermee verbindt, om hen meer vreugde en gelukzaligheid in het leven te schenken. Het vlinder krachtdier is kleurrijk en moedigt je daardoor aan om je te associëren met helderheid en levendigheid. Misschien moet je dit als een boodschap opvatten om je leven ook kleurrijk te maken.

Net als de Monarchvlinder betekent dit bijvoorbeeld een tijd voor onze persoonlijke groei, interne verandering, de perceptie van onze plaats in de wereld en het vinden van tevredenheid.

Vlinder Tattoo Betekenis

Vlinders zijn een symbool van verandering, schoonheid en vrijheid. Vrouwen kiezen vooral voor de vlindertatoeage als representatie van de periode van vernieuwing en transformatie die in hun leven plaatsvindt. 

Verschillende vrouwelijke vlindertatoeages zijn vaak ook voorzien van elegante patronen, bloemen en vogels om verandering, vrijheid en de vreugde van het leven te verbeelden.

De vliegende insecten met hun kleurrijke en decoratieve vleugels duiden ook op het verlangen van de mens om vrij te vliegen en een luchtig leven te leiden. 

Het patroon en de aantrekkelijke vlindertatoeages functioneren als een symbool van vertrouwen en vrijheid om te veranderen wat nodig is om de kwaliteit van het leven te verbeteren, zichzelf te bevrijden van tegenstrijdige situaties en lasten in het leven, anderen te vergeven of de geest van een verloren geliefde te laten bewegen in het hiernamaals.

Niet alleen de tatoeage, maar ook het vlindermedicijn is een gemeenschappelijke voorstelling van mentale krachten, het element lucht, en transformaties.

Conclusie

Vlindersymboliek is een krachtige weergave van het leven. Veel culturen en de christelijke religie kijken met diepe eerbied naar dit vliegende insect en gebruiken het als symbool voor vele levensconcepten. 

Samengevat werkt de vlindersymboliek als een representatie van verrijzenis, verandering, vernieuwing, hoop, uithoudingsvermogen en moed om de transformatie te omarmen om het leven beter te maken.
Eén van de mooiste dierensymbolieken en boodschappers op zielsniveau!
De vlinder bezit de kracht van een wervelwind, staat voor reïncarnatie, transformatie, mutatie en magie.

Vlinders  symboliseren transformatie, zij beginnen hun leven als rupsen en lijken daarna dood te gaan in hun cocons, om vervolgens weer te voorschijn te komen als prachtige vlinder. De rups leert je, en daar lag je goed in de richting met je onrust, geduld, dat alles tot bloei komt als de tijd er rijp voor is en niet eerder. Een tijd van voorbereiding is het zoals ploegen, zaaien, groei en oogsten elkaar opvolgen. ‘Men’ zegt dat vlinders en vogels de boodschappers van boven zijn. Wanneer een vlinder of vogel opvalt door zijn toch iets afwijkende gedrag weet je zeker dat deze zo’n boodschapper is. Dat is een gevoel. En misschien zou dat ook een ander dier kunnen zijn.

Een vlinder kan bijvoorbeeld een heel eind, ongewoon ver en vreemde routes volgen, met je meevliegen of zelfs op je schouder of hand komen zitten. Ook een vogel kan opvallend dichtbij je komen en daar blijven, zonder schijnbare angst. Het blijft allemaal te maken hebben met interpretatie en hoe open jij ervoor staat.

Over de vlinder valt veel te zeggen. dromerigheid, vrolijkheid of gratie. Een wegvliegende vlinder wordt over het algemeen beschouwd als een bevrijdend symbool. Op een spiritueel niveau is de vlinder het symbool van de onsterfelijke ziel en voor de kortstondigheid van het leven. De vlinder staat ook symbool voor de drie stadia die de menselijke ziel doorloopt: leven, dood en wederopstanding.

De geest of spirit verwijst naar de Griekse naam voor vlinder “psyche” als het symbool voor de menselijke ziel. Zijn mythische betekenis is verbonden met de ziel van de overlevende op zoek naar reïncarnatie. Een vlinder is het symbool van: schoonheid, vergankelijkheid, onsterfelijkheid, wedergeboorte of gedaanteverwisseling.
Het is een positief symbool van verandering en onsterfelijkheid, en de uit ogenschijnlijke dood geboren schoonheid. 

Orakel kaarten dek – Animal Spirits

Ik ben bezig om een Orakelkaarten dek compleet te maken. De schilderijen zijn gemaakt met mixed-media met aquarel en bladgoud en worden op deze website zichtbaar gemaakt als ze met het schilderij klaar is. De originele schilderijen zijn pas te koop in de webwinkel vanaf juli 2023, omdat ze eerst gedigitaliseerd moeten worden.

Wil jij op de hoogte blijven van alle symboliek van Animal Spirits? Wil jij een origineel schilderij kopen uit deze serie (start verkoop vanaf juli 2023) of wil je het Orakelkaartendek aanschaffen zodra deze beschikbaar is?

Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Het kaartendek zal naar verwachting pas eind 2023 verschijnen.

Nieuwsbrief

close

Nieuwsbrief

Ik vind het leuk om je mening te horen en stel je reactie op prijs

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: