fbpx

Het creëren van een nieuwe wereld

In deze tijd is er chaos ontstaan in de wereld door maatregelen die grote gevolgen hebben voor ieder mens. Intussen zijn er meerdere groepen opgericht waar mensen zich verbinden om samen te zoeken naar oplossingen om een nieuwe wereld te creëren. 

Zodra je de rode pil hebt geslikt en je de waarheid onder ogen kunt zien hoe deze matrix wereld is geconstrueerd door enkele mensen, dan kun je twee dingen doen: in angst afwachten wat hun volgende stap is en slaafs volgen wat ze van je verlangen, of je kunt zelf keuzes gaan maken en oplossingen bedenken hoe je in vrijheid kunt leven.

Er zijn diverse groepen en kanalen op sociale media te vinden, bijvoorbeeld op Telegram. Als je in de zoekbalk boven je contacten zoek naar onderwerpen zoals: uitschrijven, autonoom handelen etc. kun je eenvoudig lid worden. In deze groepen verbinden mensen zich om elkaar te helpen met de kennis die ze hebben over hoe je een autonoom en soeverein mens kunt worden. Daarnaast zijn er talloze online videokanalen die niet gecensureerd worden en waar veel informatie te vinden is over deze onderwerpen. 

Er zijn mensen zeggen dat ze al soeverein zijn en dat ze daarom niets hoeven te doen. Maar hoe wordt je nu autonoom en soeverein? En wat is het verschil tussen deze twee woorden? En wat zijn de gevolgen van de keuzes die je wilt gaan maken. Het is verstandig om hierover eerst goed na te denken en al je vragen op een rijtje te zetten. Deze blog zal je al helpen om een aantal antwoorden te krijgen.

nieuwe wereld creëren geboortetrust uitschrijven

Een nieuwe wereld – een nieuw schilderij

Ik ben bezig met het creëren van een nieuwe wereld. Dit is de titel van mijn nieuwe schilderij en ik zal de symboliek ervan uitleggen als hij klaar is.

The Meek will inherit the earth

In de bijbel staat dat de zachtmoedigen de aarden zullen erven. Maar wat betekent het woord “Meek” of zachtmoedigen nu eigenlijk? 

Zachtmoedigheid is een kenmerk van de menselijke natuur en gedrag dat is gedefinieerd als een amalgaam van rechtschapenheid, innerlijke nederigheid en geduld.

Zachtmoedigheid staat in contrast met nederigheid, alleen in die zin, dat nederigheid eenvoudig verwijst naar een houding ten opzichte van zichzelf – een beperking van de eigen kracht om ruimte te maken voor anderen – terwijl zachtmoedigheid verwijst naar de behandeling van anderen.

De theosoof zal “zachtmoedig” definiëren als “deugd”, bekend uit de Confucius-traditie, want de rechtvaardigen en oprechten gebruiken alle krachten van deugd voor het welzijn van hun geest uit de schat die in hun hart is opgeslagen om in alle omstandigheden of situatie weldadig moreel te handelen, en fouten recht zetten die absoluut onrecht bevatten.

Wat is een autonoom mens?

Een autonoom mens probeert zaken na te streven die voor hem of haar belangrijk of waardevol zijn en bewandelt op die manier een eigen levenspad. Intrinsieke motivatie is een vorm van autonome motivatie waarbij de persoon vanuit eigen overtuiging en normen en waarden keuzes maakt.

Wat is een soeverein mens?

Een soeverein mens is iemand die geen macht erkent die groter is dan de persoon zelf – dus ook geen staat. Denk daarbij aan libertarisme, niet aan egoïsme. … Maar het is een groeiend fenomeen: in Nederland hebben inmiddels enkele duizenden mensen zich soeverein laten verklaren, en de teller loopt.

Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Je kunt je uitschrijven uit de gemeente waar je woont;
 2. Je kunt gaan emigreren;
 3. Zorgverzekering opzeggen en gemoedsbezwaarde worden;
 4. Je kunt je geboortetrust terug claimen als levend mens.

En er zullen vast nog meer mogelijkheden zijn. De bovenste vier zal ik hieronder bespreken.

Bij iedere keuze die je maakt, verandert je tijdlijn.

Uitschrijven uit de gemeente

Er zijn mensen die zich helemaal terugtrekken uit de Matrix en zich totaal hebben uitgeschreven en leven als een God in Frankrijk, of waar dan ook. Zij kunnen nog wel een Nederlands paspoort en een rijbewijs krijgen of vernieuwen, en ze behouden gewoon hun bankrekening. Ze zijn alleen niet meer vindbaar voor de belastingdienst, leerplichtambtenaar en overige instanties. Ze leven zogezegd off-grid en werken zwart, wonen zwart, geven thuis boven-wijs aan hun kinderen (i.p.v. onder-wijs). En ze betalen geen belasting meer. 

Je kunt dit blijkbaar ook fictief doen, dus gewoon in je eigen (koop-)huis blijven wonen in Nederland en je uitschrijven bij de gemeente en een fictief (buitenlands) adres opgeven. Het adres op je bankrekening kun je ook aanpassen naar welk adres je ook maar wenst.

Je uitschrijven bij de gemeente kun je online doen, of je gaat naar een balie van de gemeente waar je ingeschreven staat. Ze vragen vervolgens op welk adres je gaat wonen, of waar je naartoe gaat verhuizen. Je kunt een briefadres opgeven of je kunt het als “nog onbekend” opgeven of er “nul” neerzetten.

De gevolgen voor het uitschrijven bij je gemeente zijn als volgt:

 • Dan kun je geen toeslagen, bijstandsuitkering of WW-uitkering meer ontvangen (maar niet als je een briefadres opgeeft) – AOW en WIA en IVA kun je wel blijven ontvangen;
 • Je bent onvindbaar voor bedrijven, zoals overheid en belastingdienst (dit zijn bedrijven, hier kom ik later op terug), maar niet als je een briefadres hebt. Hierdoor kun je ook geen aangifte inkomstenbelasting meer doen en btw-afdrachten verrekenen in je boekhouding;
 • Je kunt je niet meer inschrijven bij de KvK in Nederland.
 • Je kunt je niet meer inschrijven voor een huurwoning, die is namelijk gekoppeld aan je inschrijving bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Emigreren

 • Als je (al dan niet fictief) naar het buitenland verhuisd, dan spaar je 2% per jaar minder voor je AOW;
 • Als je vertrekt naar het buitenland dan stopt automatisch je zorgverzekering, maar niet als je zelf aangeeft dat je verblijf in het buitenland van korte duur is en je daar niet gaat werken;
 • Het CAK regelt en/of int de zorgverzekering voor mensen die in het buitenland wonen (verschilt per land).
 • Je kunt je niet meer registreren bij de KvK in Nederland.
 • Je kunt je niet meer inschrijven voor een huurwoning, die is namelijk gekoppeld aan je inschrijving bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Deze punten kunnen een reden zijn waarom het voor jouw persoonlijke situatie niet interessant is om je geheel uit te schrijven. 

Zorgverzekering opzeggen en gemoedsbezwaarde worden

Voor veel mensen is de zorg in Nederland die wordt aangeboden niet in overeenstemming met bijvoorbeeld hun geloofs- of levensovertuiging waardoor ze de keuze maken om hun zorgverzekering op te zeggen. Door bepaalde levensovertuiging of levenswijze maken ze alleen gebruik van holistische en alternatieve geneeswijzen, waardoor ze onnodig veel kosten hebben voor hun verplichte ziektekostenverzekering.

Je kunt je zorgverzekering opzeggen voor de 31ste december van ieder jaar. Ben je te laat, dan zit je er nog een jaar aan vast. 

Wat gebeurt er als je opzegt?

 • Als je niets doet, dan krijg je een brief van het CAK met een boete, want je bent volgens de regeltjes van de overheid verplicht om een zorgverzekering te hebben;
 • Je kunt pas opzeggen als je geen openstaande rekeningen meer hebt;
 • Je moet voor de 1ste februari van het volgende jaar een andere zorgverzekering afsluiten of je aanmelden bij het SVB als gemoedsbezwaarde.

Gemoedsbezwaarde, wat houdt dat in?

 • Je wordt als gemoedsbezwaarde geregistreerd bij het CAK als je bij de SVB de formulieren voor de ontheffing opvraagt, invult en opstuurt en wordt geaccepteerd;
 • Jijzelf mag in een gezin met meerdere personen de enige zijn die gemoedsbezwaar is;
 • Ook meerdere of allen uit een gezin kunnen tegelijkertijd gemoedsbezwaarden zijn, alleen hebben ze een gezamenlijk potje waaruit eventuele zorgkosten worden betaald;
 • Je wordt alleen toegelaten als je geen andere verzekeringen hebt lopen;
 • Je wordt niet geaccepteerd als gemoedsbezwaarde als je nog openstaande rekeningen hebt bij de zorgverzekering;
 • Het percentage dat je moet betalen is inkomensafhankelijk en wordt door de belastingdienst bepaalt;
 • Je krijgt vervolgens iedere maand een rekening van het CAK met een percentage dat je moet betalen. Dit is afhankelijk van je inkomen;
 • Dit bedrag wordt in een “potje” voor je bewaard en uitgekeerd als je zorgkosten hebt gemaakt;
 • Je ontvangt tweemaal per jaar een overzicht met daarop de waarde van je “potje”;
 • Vanuit de basiskosten (gelijk aan basisverzekering) is er een bedrag beschikbaar van zorgkosten die onder de basisverzekering vallen;
 • Kosten die niet in de basisverzekering vallen worden niet uit je potje vergoed;
 • Jij moet zelf alle zorgkosten vooruit betalen en wordt na maximaal 10 maanden uitgekeerd;
 • Wat niet vergoed wordt krijg je niet uitgekeerd.

Wat zijn de gevolgen als je als gemoedsbezwaarde bent geregistreerd?

Stel, je vindt jezelf heel gezond en je leeft gezond, maar je komt toch door ziekte of een ongeluk op de IC terecht. Dat is balen want de gemiddelde dagkosten voor een Ic-bed zijn € 2500,-. Je moet dit bedrag zelf voorschieten en na drie dagen ben je al door het bedrag wat je bij het CAK kunt terugvorderen heen. En stel dat je drie weken op de IC ligt, dan krijg je een rekening die minimaal € 52.500,- is, waarvan alleen het deel wat in je potje zit door het CAK wordt vergoed. De rest mag je dan zelf betalen. 

Stel, je hebt geen andere verzekeringen, zoals een WA-verzekering en je veroorzaakt lichamelijke of materiële schade bij een ander, wat in de duizenden euro’s kan lopen, dan zul je dit zelf moeten betalen. 

Ik moet dan denken aan de hond van mijn dochter, die doorgefokt was en agressie vertoonde, andere honden en zelfs mensen beet. Ze kreeg heel veel kosten van dierenartsen. Gelukkig had ze een WA-verzekering die de kosten voor haar rekening nam. Uiteindelijk moest ze de hond laten inslapen.

Al met al, is het verstandig om je zorgverzekering op te zeggen? Is het verstandig om uit de matrix te stappen? Heb je voldoende financiële mogelijkheden om een eventuele financiële ramp zelf te kunnen bekostigen? De antwoorden zijn voor iedere mens weer anders.

Je geboortetrust claimen

De Staten der Nederlanden BV is een bedrijf dat de Anbi status heeft, net zoals iedere andere overheidsinstelling. De belastingdienst is namelijk ook een bedrijf met de Anbi status. Als een kind geboren wordt, dan ben je verplicht om je kind binnen drie dagen te registreren in het geboorteregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont. Je geeft je kind letterlijk aan de koning (Regis=koning) en word jij de verzorger. Het engelse woord maakt het meer duidelijk. Parent = pa-rent, je hebt je kind te huur en jij bent hun Persoonlijke Assistent. Kortom, wij zijn allemaal natuurlijke personen geworden en burgers, eigendom van de koning en doodverklaard na geboorteregistratie.

Baby’s/kinderen zijn op deze manier eigendom van de koning. Je hebt dit gedaan omdat je niet beter wist. 

Het is een ingewikkeld verhaal en als je er meer over wilt weten dan kun je dit nalezen op https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-trust/.

Omdat op die website alle informatie te vinden over deze schokkende situatie, zal ik er hier niet verder op ingaan. 

Conclusie

Uit de matrix stappen en als een God in Frankrijk of waar dan als vrij mens gaan leven lijkt heel leuk en avontuurlijk. Maar het is ook spannend. Het is Russische roulette omdat, als er iets gebeurt, je financieel helemaal aan de grond komt te zitten, maar niet als je heel erg rijk bent en genoeg opzij hebt gezet voor mogelijke tegenslagen.

Het blijft een keuze die niet iedereen zo eenvoudig kan maken. Maar als jij denkt dat het “systeem” meer last veroorzaakt dan vóór jou werkt, dan kun je natuurlijk die keuze maken.

Je hebt trouwens snel weer alles herstelt als je je na verloop van tijd bedenkt, want je kunt je gewoon weer inschrijven bij de gemeente en een zorgverzekering afsluiten. Zo eenvoudig is het.

En als je in de matrix wilt blijven leven, dus een zorgverzekering wilt behouden, ingeschreven wilt blijven staan in je gemeente en over alles wilt blijven beschikken, dan is de keuze voor jou wellicht beter om je geboortetrust te claimen als Levend Mens.

Ik wens je heel veel succes!

author-sign

Ik vind het leuk om je mening te horen en stel je reactie op prijs

Voorgestelde artikelen

%d bloggers liken dit: